Virtuelni Matičar omogućava Vama koji ste upisani u matične knjige, a podaci se nalaze u centralnom registru, da putem interneta naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz matičnih knjiga. Izvodi iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu koji se nalaze u centralnom registru, mogu se preuzimati u bilo kojoj matičnoj službi, bez obzira na mesto rođenja i mesto upisa (na teritoriji Republike Srbije).

Prilikom preuzimanja izvoda ili uverenja platićete taksu i poštarinu i potpisati povratnicu.


 

   

Izvod iz matične knjige rođenih
Izvod iz matične knjige venčanih
Izvod iz matične knjige umrlih
Uverenje o državljanstvu
Status Vaše narudžbenice možete pogledati na:
Lista primljenih narudžbenica i poslatih izvoda i uverenja

Ukoliko Vašu narudžbenicu ne nađete na listi primljenih narudžbenica

možete nas pozvati na telefon 023/315-0140.